จำนวนนักเรียนแยกระดับแยกเพศ
ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ อนุบาล ชาย อนุบาล หญิง อนุบาล รวม อนุบาล ห้อง ประถม ชาย ประถม หญิง ประถม รวม ประถม ห้อง ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง ม.ต้น รวม ม.ต้น ห้อง รวม ชาย รวม หญิง รวม ทั้งหมด รวม ห้อง ปีการศึกษา
อนุบาลดงมหาวันดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง172138295811767000011210221492562
บ้านปงเคียนดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง181129267641316262046311195206112562
บ้านร่องหวายดงมหาวันเวียงเชียงรุ้ง121830242357760000545310782562
บ้านดอยงามดอนศิลาเวียงชัย10102022632586000036427882562
บ้านชัยพฤกษ์ดอนศิลาเวียงชัย681423434686000040428282562
บ้านสมานมิตรดอนศิลาเวียงชัย281027916600009172682562
บ้านช่องลมดอนศิลาเวียงชัย471122318416000027255282562
บ้านจอเจริญดอนศิลาเวียงชัย221234241499060000636112482562
บ้านดอนดอนศิลาเวียงชัย182139266601266181836310299201112562
บ้านโล๊ะป่าตุ้มดอยลานเมือง1513282503888624194338970159112562
บ้านโป่งเกลือดอยลานเมือง102030344398360000545911392562
บ้านจำหวายดอยลานเมือง00000000000000002562
บ้านโป่งช้างดอยลานเมือง941331518336000024224692562
บ้านจำบอนดอยลานเมือง814222485310160000566712382562
ดอยลานพิทยาดอยลานเมือง1415293383270615193436766133122562
บ้านโป่งน้ำร้อนดอยฮางเมือง6713226224861214263444387112562
บ้านผาเสริฐดอยฮางเมือง921122511366000034134782562
บ้านโป่งนาคำดอยฮางเมือง00002634606000026346062562
บ้านดอยฮางดอยฮางเมือง151429251308160000664411082562
อนุบาลเวียงเชียงรุ้งทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง915242141160301120000150175325142562
บ้านโป่งทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง571222743706000032508282562
เวียงเชียงรุ้งวิทยาทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง6172333164624194336351114112562
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง861432017376000028235192562
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้ง03322323466000023264982562
บ้านท่าสายท่าสายเมือง4592129216000016143082562
บ้านหัวดอยท่าสายเมือง21234429889187654551093173167340112562
บ้านบ่อทองท่าสุดเมือง000061218600006121862562
ห้วยพลูพิทยาท่าสุดเมือง25214638060140600001058118692562
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดท่าสุดเมือง1292122312324631566551214309296605212562
บ้านถ้ำผาตองท่าสุดเมือง00003528636000035286362562
บ้านนางแลนางแลเมือง252651342307260000675612392562
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)นางแลเมือง51622716436000032174982562
บ้านสันต้นขามนางแลเมือง861432316396000031225392562
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)นางแลเมือง5138894146127273120000197165362162562
บ้านนางแลในนางแลเมือง322153340428260000726313592562
บ้านป่าสักไก่บ้านดู่เมือง3326593624911160000957517092562
บ้านโป่งน้ำตกบ้านดู่เมือง121729344337760000565010692562
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)บ้านดู่เมือง2535603240221461161261072339391363754282562
บ้านขัวแคร่บ้านดู่เมือง161329330427260000465510192562
บ้านโป่งพระบาทบ้านดู่เมือง35286336561126600001008918992562
บ้านห้วยห้างป่าสาป่าซางเวียงเชียงรุ้ง561123544796000040509082562
บ้านห้วยขี้เหล็กป่าซางเวียงเชียงรุ้ง00003835736000038357362562
บ้านป่าซางป่าซางเวียงเชียงรุ้ง99183302858625224736459123122562
บ้านป่าซางเหนือป่าซางเวียงเชียงรุ้ง911202545811260000636913282562
บ้านห้วยหมากเอียกป่าซางเวียงเชียงรุ้ง0000555711262630563818716892562
บ้านหนองหม้อป่าอ้อดอนชัยเมือง87152706013060000786714582562
บ้านห้วยทรายป่าอ้อดอนชัยเมือง43721715326000021183982562
บ้านปุยคำป่าอ้อดอนชัยเมือง61420244509460000506411482562
บ้านริมลาวป่าอ้อดอนชัยเมือง171330233427560000505510582562
บ้านสันกลางป่าอ้อดอนชัยเมือง1592432917466000044267092562
บ้านป่าอ้อดอนชัยป่าอ้อดอนชัยเมือง781522422466000031306182562
บ้านร่องห้าผางามเวียงชัย0221159246000015112672562
ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาผางามเวียงชัย981723735726000046438982562
บ้านป่าบงผางามเวียงชัย1382122630566000039387782562
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาผางามเวียงชัย161228278431216372461313179210112562
บ้านหนองบัวผาบ่มผางามเวียงชัย161834340377760000565511192562
อนุบาลหัวฝายรอบเวียงเมือง46428831189621470000164138302102562
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)รอบเวียงเมือง1617332148119267120000164136300142562
บ้านป่ายางมนรอบเวียงเมือง81422244368060000525010282562
บ้านน้ำลัดริมกกเมือง21254621059620180000126121247102562
บ้านเวียงกือนาริมกกเมือง951423623596000045287382562
บ้านป่ายางหลวงริมกกเมือง1071722323466000033306382562
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)สันทรายเมือง92761689236218454220000328294622312562
บ้านห้วยแม่เลี่ยมห้วยชมภูเมือง3646822776414161721383130131261112562
บ้านปางขอนห้วยชมภูเมือง1319322454792611132436979148112562
บ้านกกน้อยวิทยาห้วยชมภูเมือง1821392454186617836469133112562
แม่มอญวิทยาห้วยชมภูเมือง3629653557012562716433118115233122562
บ้านผาลั้งห้วยชมภูเมือง33618412400001171852562
บ้านจะคือห้วยชมภูเมือง2134552766013661518333112112224112562
บ้านห้วยชมภูห้วยชมภูเมือง124162392867628174537949128112562
บ้านป่าก๊อห้วยสักเมือง1181923124556000042327482562
บ้านร่องเผียวห้วยสักเมือง91221253318460000624310582562
บ้านโป่งฮึ้งห้วยสักเมือง861423117486000039236282562
บ้านหัวดงห้วยสักเมือง741121612286000023163982562
ร่องเบ้อวิทยาห้วยสักเมือง2828563525811060000808616692562
บ้านร่องปลาขาวห้วยสักเมือง617225275261311243443983112562
บ้านดงป่าเหมี้ยงห้วยสักเมือง53822620466000031235482562
อนุบาลห้วยสักห้วยสักเมือง2216382596212160000817815982562
บ้านป่าแหย่งห้วยสักเมือง731021617336000023204382562
บ้านเมืองชุมเมืองชุมเวียงชัย2831592105941996000013312525882562
เวียงแก้ววิทยาเมืองชุมเวียงชัย1920392322961622103237359132112562
บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เวียงเมือง15513428910118910672256630000134412012545732562
อนุบาลเชียงรายเวียงเมือง16317233513834866170048000099710382035612562
บ้านเวียงชัยเวียงชัยเวียงชัย00003335686000033356862562
อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยเวียงชัย141125210687193600001209821882562
บ้านศรีเวียงเวียงชัยเวียงชัย1292122021416000032306282562
บ้านเวียงเดิมเวียงเหนือเวียงชัย712193412667623143737152123122562
บ้านแม่กรณ์แม่กรณ์เมือง1917363596912860000788616492562
บ้านปางริมกรณ์แม่กรณ์เมือง9182733120516000040387892562
บ้านปางคึกแม่กรณ์เมือง712193342660619113036049109122562
ห้วยเจริญวิทยาแม่ข้าวต้มเมือง961521816346000027224982562
บ้านปางลาวแม่ข้าวต้มเมือง151227336528860000516411592562
บ้านหนองบัวแดงแม่ข้าวต้มเมือง5712241529360000465910582562
บ้านเวียงกลางแม่ข้าวต้มเมือง261339245489360000716113282562
บ้านโล๊ะป่าห้าแม่ข้าวต้มเมือง261440341418260000675512292562
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงแม่ข้าวต้มเมือง1452696012964337803113101214112562
แม่ยาววิทยาแม่ยาวเมือง14213528173154694961906189190379142562
บ้านห้วยทรายขาวแม่ยาวเมือง1171822724516000038316982562
บ้านทุ่งหลวงแม่ยาวเมือง1716332654811360000826414682562
บ้านรวมมิตรแม่ยาวเมือง15163121149220692829573157137294142562
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอแม่ยาวเมือง158233000000001582332562
บ้านห้วยขมแม่ยาวเมือง2526513585010860000837615992562
บ้านห้วยแม่ซ้ายแม่ยาวเมือง1713302544610060000715913082562
ผาขวางวิทยาแม่ยาวเมือง2929583928017283438723155147302142562
ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำแม่ยาวเมือง0000771440000771442562